За Spigo®

Прочетете повече за екипа на Spigo® и какви са целите на сайта

Spigo® се занимава с разработване и предоставяне на висококачествени електронни развлечения. Целта на компанията е да предлага най-добрите електронни развлечения в регионите, в които има представителство и да превъзходства всички потенциални конкуренти. Едни от най-важните особености на сайте са, че предлага забавления с високо качество за широка целева група и поддържа безкомпромисна сигурност.

Spigo® развива и управлява уебсайта Spigo.bg и има дъщерни сайтове в целия свят. За повече информация влезте в www.spigoworld.com.Целта на компанията е да поддържа високо качество и за да се осъществи това, тя сама развива всички софтуери. Освен това, сайтът се управлява от компанията и от нейни партньорки. SPIGO® има регистрция в Мадридкото споразумение за международна регистрация на марки: no. 982832. Reg. U.S. Pat. & TM Off. reg. no. 3,686,279.

Spigo ApS
Brovej 20 A
8800 Viborg
ДАНИЯ

Email: mail@spigo.co.uk

Идентификационен номер по ДДС : DK 29319677