Общи условия

Общи условия за ползване на сайта и игрите в Спиго

 1. Приеми
  1. Следните условията важат само за ползването на сайта на Спиго.
  2. Условията могат да бъдат променени без предупреждение и в сила са винаги най-новите условия.
  3. Потребителят трябва се съгласи с условията, когато създава профил в Спиго, но също така и за употребата на сайта Спиго като цяло.

 2. Потребител
  1. При създаването на профил всички изисквани информации трябва да са точни и вярни.
  2. Ако при създаването на профил е посочен чужд e-mail адрес, това незабавно ще бъде съобщено на полицията с информация за IP-адреса и времето на нарушението.
  3. Спиго си запазва правото да изпраща известия по ел. поща.
  4. Всяко лице може да има само един активен профил в Спиго. Не е разрешено потребител да има повече активни профили или да дели профил с друг потребител. Ако бъде установено, че даден потребител играе в едни и същи кеш състезания или кеш турнири с множество профили или на повече от един уебсайт на Spigo, всички парични печалби ще бъдат изтеглени.
  5. Екипът на Спиго си запазва правото да изтрие профил на потребител без предупреждение, ако не са спазени условията. Това решение се взима само по преценка на Спиго. Освен това, Спиго си запазва правото да забрани достъпа до сайта на потребители с неподходящо държание. Това решение се взима единствено и само по преценка на Спиго, без значение, дали потребителят е платил за определен абонамент или статус в сайта.

 3. Профил
  1. Забранено е снимките, прикачени към профил в сайта Спиго да са порнографски, неприлични или като цяло отблъскващи.
  2. Що се отнася до снимки на профила, на снимката трябва да се вижда потребителят, регистриран в Спиго. Трябва да е сравнително нова снимка, не прекалено голяма по размер, на която ясно да се разпознава потребителят.
  3. Спиго си запазва правото да акцентира профили, включетелно снимки на профила в Спиго и във facebook. Например, когато съответният потребител има рожден ден или има награда.

 4. Игри
  1. Спиго не носи отговорност за грешки, проблеми или дефекти, които биха могли да възникнат или са възникнали в резултат на игрите. Всякаква употреба на сайта е на собствена отговорност.
  2. Но все пак Спиго винаги ще се стреми да поправи грешките и дефектите и ще се вслуша в критиката и желанията за подобрения от страна на потребителите.
  3. Не е разрешено да използвате електронни или механични инструменти, които директно или индиректно, автоматично или по друг начин да играят вместо потребителя. Ако се появи съмнение за нарушение от този тип, нарушението веднага ще бъде докладвано на полицията и други правни действия ще се предприемат дотолкова, доколкото Спиго сметне за необходимо.

 5. Печалби и депозити
  1. Печалби, спечелени в сайта Спиго, се превеждат директно по банковата сметка на потребителя. За да получи печалбата, потребителят трябва да има банкова сметка и да е съгласен да разкрие номера на сметката. Ако потребителят НЯМА банкова сметка в страната си, той поема всички такси, които възникват при банковия превод. Потребителят поема всички такси, възникнали поради грешни данни за банкова сметка. Освен това винаги се удържа такса от 7,00 лв. за тегления от потребителската сметка в Спиго.
  2. Печалбите трябва да бъдат изтеглени в рамките на една година от датата на печалбата, след това губите правото да ги теглите. Освен това, ако в сметката има сума, надвишаваща 100,00 лв, тя трябва да бъде изтеглена незабавно!
  3. Правото за получаване на материални награди, спечелени в сайта (например награди в турнири, лотарии или други състезания), се губи, ако потребителят не отговори на нашето запитване за име и адрес в рамките на 90 дни, освен ако в конкретното състезание не е посочен друг срок. Ние контактираме потребителя чрез съобщение в Spigo или в редки случаи чрез email-адреса, предоставен ни от потребителя.
  4. Спечелените на сайта на Spigo.bg награди не могат да бъдат доставяни или превеждани извън България. Спигоси, спечелени в този сайт, не могат да се прехвърлят в други сайтове на Спиго.
  5. Парите в неактивните профили в Spigo не могат да се пазят неопределено дълго време. Всеки месец от неактивен профил в Spigo с положително салдо се удържа такса в размер на 5,00 BGN. Един профил се смята за неактивен, ако собственикът му не е влизал в него в продължение на една година. Освен това, ако салдото надвишава 100,00 BGN, горницата трябва да бъде изтеглена незабавно, като в противен случай потребителят ще изгуби правото си за теглене.

 6. Комуникация в Спиго
  1. Не е разрешено да правите реклама, да продавате продукти или съдържанието на профила Ви да е оскърбително за други потребители. Това правило важи за всички останали пространсва, в които можете да напишете текст, който е достъпен за други потребители.