Freecell

Freecell се откроява от други пасианси, тъй като почти винаги картите се нареждат. За това обаче се изискват добра стратегия и предвидливи ходове. Целта на играта е да наредите картите последователно в полетата в горния десен ъгъл, от асо до поп във всяка боя. В началота на играта картите са разбъркани в осем колонки. След това Вие трябва да ги пренаредите в правилната последователсност в полетата горе в дясно!

Регистрирайте се и играйте