Пирамиди

Преместете трите пирамиди, построени от карти, като ги съедините с карти от тестето Ви, които са с едно по-силни или по-слаби. Ако успеете да отстраните всички карти, получавате една част от Вълшебния медальон на Фараона. Ако всички пет части се съединят отново, гробницата на Фараона ще се отвори и Вие ще спечелите завъртане на Джакпота.

Старт